RADIO NUEVAS DE PAZ 96.3 – චක් නෝල්ගේ උපන් දිනය: එපික් ස්ටීලර්ස් පුහුණුකරු පිට්ස්බර්ග් හි ඔහුගේ පළමු වාරයන් අවසන් වූ වහාම ප්‍රසාද දීමනාවක් ලබා ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කළේය.